• 2007
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Wolfova ulica

Leto: 2007

Projekt obsega obnovo komunalne infrastrukture, tlakovanje z granitnimi kockami, ozelenitev in namestitev urbane opreme.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 320.000 €

Stanje projekta

November 2007 - prenovljena Wolfova ulica in Prešernov trg
 

Potek projekta

Trimesečna prenovitvena dela na Wolfovi ulici, ki so se začela 1. septembra 2007, so bila zaključena konec novembra in v skladu z novo prometno ureditvijo mestnega središča je bila ulica namenjena pešcem.

V okviru del so bile obnovljene instalacije (vodovod, nov plinovod, vodovodni priključki in kanalizacijski priključki), saniran magistralni cevovod toplovoda ter v celoti na novo izolirane pokrovne plošče toplovodne kinete. Prenovljeni so bili tudi pločniki, cestišče pa je bilo pokrito z novimi granitnimi kockami z ravno žgano površino, ki so delno zafugirane z epoksidno maso. Hkrati so bili zamenjani vsi robniki, urejen uvoz na dvorišča ter posajenih osem gabrov. Na sredini Prešernovega trga so delavci zamenjali vse elemente kroga iz belega marmorja ter žarek, obnovili so asfaltne površine in na novo položili granitne kocke ter jih zafugirali z epoksidno maso.

Vrednost opravljenih del, katerih glavni izvajalec je bilo podjetje KPL d.d., je na Wolfovi ulici znašala 320.000,00 EUR, na Prešernovem trgu pa 490.000,00 EUR.

Karta MOL Ortofoto

Prenovljena Wolfova ulica, november 2007. Foto: Miha Fras

Prenovljena Wolfova ulica, november 2007. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.