• Vzgoja in izobraževanje

Študentski domovi ob Vojkovi


Status projekta: v delu

 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010
 

Stanje projekta

Avgust 2010

Mestna občina Ljubljana je za izgradnjo študentskih domov izvedla vse svoje obveznosti.
 

Opis projekta

V kampusu bo 1853 študentskih postelj in 522 študentskih stanovanj, omogočili bomo gradnjo dodatnih 400 parkirnih mest za okoliške stanovalce.
 

Potek projekta

November 2008

Arhitekturni natečaj za študentski kampus je bil zaključen aprila 2008. Sprejet je bil program za opremljanje območja. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje, gradnja je predvidena v letih 2009/10.

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.