• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Promenada med Tivolijem in Ljubljanskim gradom


Opis projekta

V Jakopičevem sprehajališču je urejen stalni razstavni prostor oz. galerija na prostem. Prenovljeno in urejeno je območje za ptice in za ljubitelje ptic Tičistan. Os Cankarjeva - Čopova - Prešernov trg - Stritarjeva je prizorišče številnih programov in prireditev skozi vse leto.

V najem smo oddali prve gostinske lokale na Ljubljanskem gradu, kjer se izvajajo tudi restavratorska dela, obnova fresk in sgrafitov. Zaključili smo obnovo sgrafitov v Stolpu strelcev, sledi restavriranje fresk v Jurijevi kapeli.
 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2008


Stanje projekta

Promenada je urejena.

27. oktober 2009 - prenovljen Ciril-Metodov trg in Stritarjeva ulica 

22. julij 2009 - otvoritev podhoda Tivoli

Oktober 2008 - obnovljena Plečnikova pot in urejeno grajsko pobočje

Avgust 2008 - nova podoba Mestnega trga

November 2007 - prenovljen Plečnikov podhod

November 2007 - prenovljena Wolfova ulica in Prešernov trg

Karta MOL Ortofoto

Jakopičev drevored. Foto: Barbara Jakše Jeršič

V Jakopičevem sprehajališču je urejen stalni razstavni prostor oz. galerija na prostem. Foto: Dunja Wedam

Jakopičev drevored - galerija na prostem. Vire: ZTL, foto: Dunja Wedam

27. oktober 2009 - prenovljen Ciril-Metodov trg. Foto: Miha Fras

22. julij 2009 - otvoritev podhoda Tivoli. Foto: Barbara Jakše Jeršič

Obnovljeni sgraffiti v Stoplu strelcev na Ljubljanskem gradu. Foto: Miha Fras

Avgust 2008 - nova podoba Mestnega trga. Foto: Miha Fras

November 2007 - skozi prenovljen Plečnikov podhod so se prvi sprehodili podžupan prof. Janez Koželj in oblikovalke KD ProstoRož. Foto: Miha Fras

November 2007 - prenovljena Wolfova ulica in Prešernov trg. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.