• 2016
  • Šport
  • Šiška

Projekt Ilirija

Delno prenovilo kopališče Ilirija

Leto: 2016

Obnova zajema bazen, ploščad, tuše, toaletne prostore, hodnik in sončno teraso.

Status projekta: izvedeno

Potek projekta

Junij 2016

Plavalni klub Ilirija je s sredstvi Fundacije za šport in prostovoljnim delom ter ob podpori Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Šport Ljubljana, delno prenovilo kopališče Ilirija. Obnova zajema bazen, ploščad, tuše, toaletne prostore, hodnik in sončno teraso.

Junij 2012

Trenutno potekajo pogovori z zasebnima partnerjema o zapiranju finančne konstrukcije projekta. Do sedaj je bila izdelana investicijska dokumentacija in sprejet akt o javno-zasebnem partnerstvu. Zasebna partnerja v projektu prenove, ŠD Narodni dom in Plavalni klub Ilirija, pripravljata projektno dokumentacijo. V kolikor bo finančna konstrukcija zaprta, je v letošnjem letu predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja. Zasebna partnerja sta se prijavila tudi na razpis Fundacije za šport.

Maj 2012

Mestna občina Ljubljana je za začetek projekta izgradnje bazena Ilirija zagotovila vse pogoje. Sprejet je prostorski načrt, ki omogoča izgradnjo bazena, po projektu izbranem na mednarodnem arhitekturnem natečaju. Sprejet je akt o javno-zasebnem partnerstvu, ki omogoča sklenitev pogodbe s ŠD Narodni dom in Plavalnim klubom Ilirija, za izvedbo projekta. Trenutno, skupaj z obema partnerjema, čakamo na razpis za črpanje evropskih sredstev. Ker gre za nacionalni projekt – olimpijski bazen, ki bo omogočal izvedbo mednarodnih tekmovanj, menimo, da bi morala pri tem projektu sodelovati tudi država s sredstvi iz državnega proračuna in proračuna evropske unije. Projekt se bo lahko pričel izvajati, ko bo zaprta finančna konstrukcija.

Marec 2012

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je v fazi izdelave. MOL skupaj z obema partnerjema išče vire financiranja projekta. Pričakujemo, da bo športni del projekta sofinanciran iz evropskih sredstev.

Junij 2011

Na seji Mestnega sveta, 30.maja 2011, so svetniki potrdili predlagane spremembe Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Plavalno gimnastičnega centra Ilirija in tako ustvarili pogoje za začetek izgradnje nove Ilirije.
Projekt po novem vključuje športni del s pokritim olimpijskim bazenom, gimnastično dvorano, druge športne prostore in parkirno-garažno hišo. Partnerji v projektu Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodi dom bodo v projekt vložili zemljišča in projekt. Financiranje bo za izvedbo športnega programa slonelo na javnih sredstvih. Pri tem računamo na evropska in državna sredstva. Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Januar 2011 - Razstava projektov za obeleženje gradbišča PCG Ilirija

Razstava prikazuje projektne naloge študentskega projektnega natečaja Novi Bloudek za kreativno, estetsko in funkcionalno obeleženje ograje gradbišča Plavalno gimnastičnega centra Ilirija. Na natečaj je prispelo kar 31 projektnih nalog.
Strokovna ocenjevalna komisija pod vodstvom predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, je ocenila elaborate in izbrala prvo nagrajenega ter še tri druge, ki so prejeli enakovredne nagrade. Zmagovalni elaborat je skupinsko delo Tea Kajzerja, Mije Mikuž in Sare Slivnik.
Študentski natečaj, ki so ga v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani pripravili Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija, Športno društvo Narodni dom in družba ZIL inženiring, je potekal konec leta 2010. Prispele elaborate je ocenila sedemčlanska strokovna komisija, v kateri so bili poleg predsednika, podžupana prof. Janeza Koželja, še dekan Fakultete za arhitekturo prof. Peter Gabrijelčič, docent Uroš Lobnik iz Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Ranko Novak, arhitekt in scenograf Ivo Koritnik, predsednik Športnega društva Narodni dom Dejan Crnek in predsednik Plavalnega kluba Ilirija Nestor Mankoč. Komisija je elaborate, ki vključujejo zasnovo ograje in posebno inštalacijo, ocenjevala po vnaprej opredeljenih in objavljenih kriterijih, predvsem z vidikov konstrukcije, uporabnosti, likovnih vzorcev, sporočilnosti in varčnosti (trajnost v povezavi z možnostjo reciklaže).

Julij 2010

Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine sta izdala soglasje k dopolnjeni urbanistični zasnovi projekta. Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodni dom bodo s podpisom pogodbe zaključili postopek javno zasebnega partnerstva. S projektom bo Slovenija pridobila osrednji plavalni center za organizacijo mednarodnih tekmovanj, zato pričakujemo tudi pomoč države.

Januar 2010

Za izvedbo projekta PGC Ilirija so partnerji Mestna občina Ljubljana, Plavalni klub Ilirija in ŠD Narodni dom predstavili dopolnjeno urbanistično zasnovo projekta Ministrstvu za kulturo in Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Za predlagano urbanistično zasnovo pričakujemo soglasje Ministrstva za kulturo oz. Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Julij 2009

Mestni svet je na seji 6. julija sprejel predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija.

Junij 2009

V projektu Ilirija poteka razpis za javno - zasebno partnerstvo.

November 2008

Rešili smo spor z ZIL inženiring, d.d., in pripravljamo dokumentacijo za izvedbo projekta po načelu javno-zasebnega partnerstva.

Karta MOL Ortofoto

Delno prenovljeno kopališče Ilirija spet vabi. Foto: Nik Rovan

Na mestno kopališče po ohladitev in razvedrilo. Foto: Nik Rovan

Utrinek iz otvoritve prenovljenega kopališča. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.