• 2007
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Plečnikov podhod

Leto: 2007

Projekt obsega sanacijo hidroizolacije med voziščem in pločnikom, glajenje sten, obnovo tlakov in novo osvetlitev. Vrednost del je 420.000 €.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 420.000 €

Stanje projekta

November 2007 – prenovljen Plečnikov podhod je odprt
 

Potek projekta

Prenova Plečnikovega podhoda je potekala v treh sklopih:

Zaradi preprečevanja zamakanja stropa podhoda smo prenovili in izolirali cestišče Slovenske ceste. S hidroizolacijo pod voziščem in pločnikom ter injektiranjem smo odpravili zamakanje, stene in strop zgladili ter obnovili tlak.

Obnovili in zamenjali smo dotrajane betonske in kamnite detajle ob vhodih v podhod in v celoti zamenjali medeninaste ograje.

Izdelali nove kovinske stenske obloge, smetnjake, klopi in razsvetljavo v samem podhodu.

Vrednost opravljenih del, katerih glavni izvajalec je bilo podjetje KPL d.d., je na Slovenski cesti znašala 125.000,00 EUR, v Plečnikovem podhodu pa 420.000,00 EUR.

Karta MOL Ortofoto

Skozi prenovljen podhod so se prvi sprehodili podžupan prof. Janez Koželj in oblikovalke KD ProstoRož, november 2007. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.