• 2014
  • Infrastruktura in promet
  • Rožnik

Park Habjanov bajer

Ureditev parkovne površine

Leto: 2014

Ureditev parkovne površine z otroškim igriščem, igralno potjo, orodji za telovadbo odraslih in učilnico na prostem za zatiranje japonskega dresnika.

Status projekta: v delu

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.