• 2010
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Žitni most

Leto: 2010

Projekt obsega gradnjo nove brvi za pešce. Vrednost del je 156.000 evrov (donacija).

Status projekta: izvedeno

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

24. avgust 2010 - Otvoritev Žitnega mostu, ki med Usnjarsko in Gestrinovo ulico povezuje Petkovškovo nabrežje in Poljanski nasip.
 

Opis projekta

Most čez Ljubljanico, katerega donator je Mons, d.o.o., je dolg 36 m, širok 3,8 m. Na sredini, kjer se pohodna površina razširi, je urejena razgledna ploščad s klopmi. Pohodna površina je tlakovana s kamnitimi ploščami iz tonalita. Položen naklon in dostop brez stopnice pa omogočata neovirano prehod mostu tudi gibalno oviranim osebam in kolesarjem. Avtor projekta Žitnega mostu za pešce je arhitekt prof. Boris Podrecca.

V sklopu mostu sta urejeni tudi gasilsko črpališče ter vstopno izstopno mesto za ladjice na Poljanskem nasipu in gasilsko črpališče na Petkovškovem nabrežju, katerih investitor je javni zavod Turizem Ljubljana, projektantka pa arhitektka Breda Bizjak.

Pogodbeni znesek za novogradnjo gasilske ploščadi in postavitev plavajoče naprave (pontona) s stopnicami na Poljanskem nasipu ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na gasilskem črpališču na Petkovškovem nabrežju je 178.085,60 €.

Od kod ime Žitni most?

V bližini mostu je Ambrožev trg. Tega so v letih 1876 - 1898 imenovali Žitni trg. Ime je dobil po sejemski rabi prostora. Kasneje so njegovo ime spremenili.

Zato se novi most imenuje Žitni most, saj prijazno ime ohranja spomin na davne čase, ko so nedaleč vstran trgovali, sodeč po nekdanji oznaki trga, z žitom.
 

Potek projekta

2011

Izvedeno talno ogrevanje mostu (pokablitev).

Julij 2010

Most je v zaključni fazi gradnje, otvoritev je predvidena konec avgusta 2010.

22. februar 2010

Pričetek gradnje mostu čez Ljubljanico med Gestrinovo in Usnjarsko ulico, ki bo povezoval Petkovškovo nabrežje in Poljanski nasip. V sklopu gradnje mostu bodo potekala tudi obnovitvena dela obstoječega gasilskega črpališča na Petkovškovem nabrežju, črpališče na Poljanskem nasipu pa bodo odstranili in ga nadomestili z novim. Novemu črpališču bo dodana plavajoča naprava, ki bo služila kot vstopno izstopno mesto za ladjice. Objekt je v celoti financiran z donacijo.

Karta MOL Ortofoto


Žitni most čez Ljubljanico povezuje Petkovškovo nabrežje in Poljanski nasip. Foto: Alenka Rebec


V sklopu mostu sta urejeni tudi gasilsko črpališče ter vstopno izstopno mesto za ladjice na Poljanskem nasipu. Foto: Alenka Rebec


Otvoritev Žitnega mostu, 24. avgust 2010. Foto: Nada Žgank


Lesena ploščad ob Žitnem mostu. Foto: Nada Žgank

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.