• 2010
  • Kultura in turizem
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Vstopno izstopno mesto Poljanski nasip

Leto: 2010

Projekt vključuje poleg postavitve plavajoče naprave na Poljanskem nasipu še gradnjo gasilske ploščadi in izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na gasilskem črpališču na Petkovškovem nabrežju. Vrednost del je 178.085 €.

Status projekta: izvedeno

Omenjena vrednost vključuje poleg postavitve plavajoče naprave na Poljanskem nasipu še gradnjo gasilske ploščadi in izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na gasilskem črpališču na Petkovškovem nabrežju.
 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

24. avgust 2010 - otvoritev Žitnega mostu

V sklopu mostu sta urejeni tudi gasilsko črpališče ter vstopno izstopno mesto za ladjice na Poljanskem nasipu in gasilsko črpališče na Petkovškovem nabrežju, katerih investitor je javni zavod Turizem Ljubljana, projektantka pa arhitektka Breda Bizjak.
 

Potek projekta

22. februar 2010 – pričetek gradnje

V sklopu gradnje Žitnega mostu med Gestrinovo in Usnjarsko ulico bo odstranjeno črpališče na Poljanskem nasipu. Nadomestili ga bomo z novim. Novemu črpališču bo dodana plavajoča naprava, ki bo služila kot vstopno izstopno mesto za ladjice.

Karta MOL Ortofoto

V sklopu Žitnega mostu je na Poljanskem nasipu urejeno tudi vstopno izstopno mesto za ladjice. Foto: Alenka Rebec 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.