• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Trnovo

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Trnovski pristan


Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

20. marec 2009 – otvoritev prenovljenega Trnovskega pristana
 

Opis projekta

S prenovljenim Trnovskim pristanom je zaključena prva faza prenove nabrežij Ljubljanice po Plečnikovih načrtih, ki se je začela leta 2008. Druga faza je prenova Krakovskega nasipa. Zavod za turizem Ljubljana (ZTL) je oblikoval program »Prezrti detajli« mesta Ljubljane, namenjen vsem lepim pozabljenim kotičkom. V tem okviru je kot prioriteto prepoznal velik potencial sicer v veliki meri zapostavljenega ambienta reke Ljubljanice.

Prva faza tega širše zastavljenega projekta se je osredotočila na Trnovski pristan. Ta kraj je zaznamovan s Plečnikovo ureditvijo nabrežja v kombinaciji kamnitih stopnic in vrb žalujk. Gre za veličastno in hkrati preprosto zasnovo z nezgrešljivim Plečnikovim podpisom. Začeti prenovo pri Plečniku je simbolno pomenilo tudi poklon arhitektu, ki se je nenehno loteval problematike reševanja Ljubljanice. Nadgrajene so bile z elementi urbane opreme.

Lesene klopi z veliko sedalno površino prehajajo v ležalne podije, ki omogočajo neformalno posedanje in poležavanje, kar prikliče v spomin čase, ko je bila Ljubljanica kopališče. Pozornost sprehajalca, ki sede pod krošnjo dreves na kamnite stopnice, je usmerjena k reki. Takšno oblikovanje v nobenem pogledu ne zmoti dolge poteze stopnic. Ob robovih se v lesenih elementih skrivajo luči in diskretno osvetljujejo robove kamnitih stopnic, ki jih bo tako moč uporabljati tudi ponoči. Kot svetilna telesa so uporabljene LED diode, ki ob maksimalni življenjski dobi porabijo minimalno količino energije. Dostopi do klopi, ki ležijo v travnati podlagi so utrjeni s hrastovimi čoki. Ne da bi zmotili vzdolžni izgled dolge travnate podlage, omogočajo hojo brez škode za samo travo. Smetnjaki so postavljeni na vseh dostopih na promenado. V osrednjem delu so inovativno potopljeni v zeleno klančino.

Prenova je zasnovana na ekoloških temeljih. Materiali so naravni, pri čemer je njihovo kvalitetno staranje razumljeno kot naravna danost, ujeta v oblikovanje. Les tako ni zaščiten (odpadejo vsa vzdrževalna dela, vsakoletna barvanja, lakiranja), jekleni elementi pa so izvedeni iz predoksidiranega jekla, ki se z vrhnjo plastjo rje zaščiti samo. Osvetlitev ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Prenova je rezultat t.i. timskega dela od samega začetka. V izhodišču so mnenja združili umetnostno zgodovinska stroka (prof. dr. Peter Krečič), Zavod za varstvo kulturne dediščine (ga. Darja Pergovnik) in arhitekturna stroka (Andrej Mercina). Nadaljevanje projektiranja je temeljilo na stalnem dialogu s številnimi soglasodajalci. Agencija Republike Slovenije za okolje in ZVKD OE Ljubljana sta zgolj dva, katerih vloga je v največji meri zaznamovala proces projektiranja.

Zavod za turizem Ljubljana je za prenovo Trnovskega pristana v letih 2007, 2008 in 2009 namenil skupaj 465.600 EUR (z vključenim DDV). To je Zavodov največji projekt doslej, vir predstavljajo sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so po Zakonu o igrah na srečo in Zakonu o spodbujanju razvoja turizma namenjena izgradnji turistične infrastrukture, kar Plečnikov Trnovski pristan nedvomno je.
 

Potek projekta

Leto 2006

Zavod za turizem Ljubljana je naročil elaborat »Prenova prostorskih in naravnih prvin porečja Ljubljanice od Špice do Šentjakobskega mostu« (avtorji: prof. dr. Peter Krečič, Darja Pergovnik, Aljoša Matanovič, Andrej Mercina), ki je kot krovni dokument na osnovi temeljite analize stanja in arhivske dokumentacije postavil pravila za nadaljnje delo. Projekt prenove, nadgradnjo omenjenega dokumenta, so izdelali v biroju Trije arhitekti d.o.o.

Leto 2007

Zamenjane so bile dotrajane vrbe. Tiste, ki so se na osnovi arboristične študije izkazale za zdrave so ohranjene, ostale so zamenjane s kakovostnimi istovrstnimi odraslimi sadikami.

Karta MOL Ortofoto

 Foto: Dunja Wedam

 Foto: Dunja Wedam

 Foto: zavod Divja misel

 Trnovski pristan pred ureditvijo. Foto: Domen Pal 

 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.