• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Rudnik

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Hladnikova brv na Špici

Leto: 2009

Projekt obsega izgradnjo nove jeklene brvi.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.350.000 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

7. maj 2009 - odprtje Hladnikove brvi čez Gruberjev prekop na Špici
 

Opis projekta

38 metrov dolga brv, ki pomeni začetek celostne urbane ureditve Špice, je mesto povezala z zelenim zaledjem, predmestjem in Botaničnim vrtom, namenjen pa je pešcem in kolesarjem.

Brv je zamišljena kot ultralahka struktura; nima težkih in masivnih opornikov, le minimalen temelj, ki počiva na pilotih, tako da ne poškoduje obrežnega roba. Konstrukcija je preprosta, zasnovana kot prostorsko paličje dvojnega loka z odprtim trikotnim prerezom. V nosilni prerez je vsajena pohodna površina brvi, ki se prav tako v blagem loku dviguje proti sredini mostu. Ker se konstrukcija loka vzpenja hitreje kot hojnica, se prometna površina proti sredini zoži, proti bregovoma pa razširi (s 3,5 m na sredini na 4,5 m na bregovih). V pohodno površino je vgrajeno talno gretje. Osvetlitev mostu s svetilkam LED, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije, je diskretna in varčna, hkrati pa povzdigne most v pomemben javni objekt. Še posebej zanimiv je pogled na most od spodaj, s poti ob vodi in s plovil.

Zamisel o odvodnem kanalu, ki bi prispeval k izsuševanju Barja, se je rodila že sredi 16. stoletja, zares zaživela pa je leta 1769, ko so dunajske oblasti v Ljubljano poslale jezuita Gabrijela Gruberja, da bi organiziral potrebne študije za hidravliko, mehaniko in rečno navigacijo ter zasnoval in izvedel gradnjo prekopa. Zahtevna gradnja 3170 metrov dolgega prekopa se je začela leta 1772 in je trajala osem let.
Leta 1828 so s prekopom v Mostah prerezali zavoj Ljubljanice, staro strugo med Mostami in Kodeljevim pa zasuli. Tedaj se je ime Gruberjev prekop udomačilo tudi za del nekdanje Ljubljanice in sedanje sotočje. Leta 1829 so bila končana tudi dela s poglabljanjem Ljubljanice in prekopa.

Izvedba projekta

Projekt postavitve mostu je vodila Služba za razvojne projekte in investicije MU MOL. Izvajalci vseh potrebnih del, katerih vrednost znaša 1.300.000,00 evrov, pa so bili Atelje Dešman in projektivno podjetje Arhé, d. o. o., ter Gradis gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., in Inštitut za metalne konstrukcije.

Z urejanjem območja Špice bomo v letu 2009 še nadaljevali, dela pa bodo dokončana v letu 2010. Levi mestni breg bo urejen urbano kot park in pristan, na desnem bregu pred mostom pa bo majhen trg z drevesi in klopmi.

Karta MOL Ortofoto


38 metrov dolg most pomeni začetek celostne urbane ureditve Špice. 
Foto: Barbara Jakše Jeršič


Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Foto: Dunja Wedam


Most je namenjen pešcem in kolesarjem. Foto: Barbara Jakše Jeršič


Most povezuje mesto z zelenim zaledjem, predmestjem in Botaničnim vrtom. Foto: Barbara Jakše Jeršič  


Otvoritev mostu 7. maja 2009. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.