• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Most preko Gruberjevega kanala na Hradeckega ulici pri Snagi

Leto: 2009

Projekt obsega sanacijo mostne konstrukcije in preureditev vodov preko mostu.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 500.000 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

November 2008 - končana je sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na cesti Hradeckega

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.