• 2010
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Mesarski most

Izgradnja Mesarskega mostu

Leto: 2010

Projekt obsega izgradnjo mostu.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.530.073 €
Vrednost je z DDV. Projekt je sofinancirala JP Energetika Ljubljana d.o.o.. Delež Mestne občine Ljubljana je 531.175,00 EUR z DDV.

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

10. julij 2010 – otvoritev novega Mesarskega mostu
 

Opis projekta

Mesarski most, ki povezuje Plečnikovo tržnico in Petkovškovo nabrežje, stoji v vrzeli med znamenitima Plečnikovima tržnima lopama, na mestu, kjer je že arhitekt Jože Plečnik pred skoraj 100 leti predvidel monumentalno povezavo med tržnico in Petkovškovim nabrežjem.

Prvi javni anonimni natečaj za Mesarski most je bil razpisan že pred 20 leti, zgrajeni Mesarski most pa je rezultat prvonagrajene natečajne rešitve, izbrane leta 2008 na javnem anonimnem arhitekturnem natečaju za ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic.

Most je namenjen prehodu pešcev in kolesarjev. Velika višinska razlika med nabrežjema Ljubljanice na tem mestu je premagana z obojestranskimi stopnišči, ki ju spremljata klančini za gibalno ovirane. Na strani ljubljanske tržnice je v kletnih prostorih mostu urejena povezava z obstoječim dvigalom v Plečnikovi tržni lopi. Umeščene so nove javne sanitarije, prostor za previjanje ter dostop do bodočega parkirišča pod tržnico. Pod mostom je urejena tudi vstopno-izstopna postaja za plovila mestnega rečnega prometa, ki je prav tako dostopna gibalno oviranim.

Ker je most umeščen v središče nekdanjih mesarskih lop, ga zaznamujejo skulpture, ki na svoj način pripovedujejo to zgodbo. Na Petkovškovem nabrežju most označuje velik kip Prometeja, na ograji pa miniature hudomušno namigujejo na dogajanje v tržnih lopah. Avtorji so namreč že v natečajni fazi projekta k sodelovanju povabili akademskega kiparja Jakova Brdarja, čigar odlitki bronastih skulptur so tako postali sestavni del mostu.

Avtorji so posebno pozornost pri oblikovanju mostu namenili tudi drevesom. Lipov drevored na Petkovškovem nabrežju je ohranjen (posekana lipa je bila nadomeščena), na strani tržnic pa so štiri topole nadomestili z novimi, ki že na daleč opozarjajo na navzočnost novega mostu.

Novi most bo vsekakor prispeval k izvajanju načrta razvojnih programov MOL s ciljem širitve ožjega mestnega središča proti vzhodu, kjer sta načrtovani obnovi Roga in Cukrarne kot novega upravnega središča mesta in regije.

Most so v soboto, 10. julija 2010, odprli župan Zoran Janković, direktor Energetike Ljubljana Hrvoje Drašković, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije MOL Darja Lesjak in v. d. direktorja JP Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej.
 

Potek projekta

Junij 2010

Gradnja mostu se končuje, tehnični pregled objekta pa bo izveden še v tem mesecu, sledi odprava morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu, izdaja uporabnega dovoljenja ter prenos v upravljanje in vzdrževanje pristojnim službam MOL.

17. marec 2010

Montaža Mesarskega mostu.

November 2009

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo Mesarskega mostu. Z deli smo začeli 23. 11. 2009.

November 2008

Za projekt Mesarskega mostu je bil izveden arhitekturni natečaj. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v začetku leta 2009. Otvoritev je predvidena do konca leta 2009.

Karta MOL Ortofoto

Otvoritev Mesarskega mostu. Foto: Miha Fras

Pogled na Mesarski most. Foto: Alenka Rebec

Mesarski most povezuje Plečnikovo tržnico in Petkovškovo nabrežje. Foto: Miha Fras  

Skulptura akademskega kiparja Jakova Brdarja. Foto: Kristina Ina Novak

Skulpture akademskega kiparja Jakova Brdarja. Foto: Kristina Ina Novak 

Pristanišče pod Mesarskim mostom. Foto: Kristina Ina Novak

Pod Mesarskim mostom. Foto: Miha Fras  

Pod Mesarskim mostom. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.