• 2007
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Karlovški most

Leto: 2007

Projekt obsega obnovo mostu, cestišča in javne razsvetljave ter postavitev stalne razstave.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.100.000 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

21. junij 2007 - odprt prenovljeni Karlovški most

Obnovitvena dela na mostu so se začela oktobra 2006, izvajalec del je bil Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana d.d..

Vrednost opravljenih del znaša 1.100.000,00 evrov. V to vsoto so poleg pogodbe z izvajalcem zajete še preureditev javne razsvetljave na mostu, ureditev stalne razstave in izdelava nove litoželezne ograje.

Pod nadvozom mostu je na ogled stalna razstava o zgodovini Karlovškega mostu in Gruberjevega prekopa.

Karta MOL Ortofoto

 Na dan otvoritve Karlovškega mostu, 21. junija 2007. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.