• 2012
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Grudnovo nabrežje

Prenova Grudnovega nabrežja - 2. faza

Leto: 2012

Z novo ureditvijo Grudnovega nabrežja se je investitor Turizem Ljubljana lotil prenove še enega dela rečne promenade.
Ureditev je z mrežno zasnovo zelo pestra in nudi številne mikro ambiente, ki so navezani na drevored. Poudarke predstavljajo elementi urbane opreme in gosta hortikulturna zasaditev. Hrbtenico poudarjenega hortikulturnega dela ureditve tvorijo avtohtone vrste grmovnic in nizkih dreves, v območju zelenice pa mešanica trav, »cvetoči travnik« poleti ter polja zvončkov, kronic in ciklam spomladi. Ureditev Grudnovega nabrežja se s temi elementi navezuje na vrt Gruberjeve palače in Botanični vrt, ki dejansko zaključuje promenado na desnem bregu Ljubljanice.

Za projekt preureditve nabrežij v predelu starega mestnega jedra smo v letu 2012 v Barceloni prejeli prestižno evropsko nagrado za ureditev urbanega javnega prostora.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 348.960 €
V znesek je vključen DDV.

Prenova Grudnovega nabrežja - 1. faza Prule

Leto: 2011

Projekt obsega prenovo nabrežja Ljubljanice od Prulskega mostu do intervencijske klančine pri Hradetskega mostu. Po načrtih projektantov iz projektantske hiše Trije arhitekti, pod vodstvom arhitekta Andreja Mercine, je izbrani izvajalec Hidrotehnik d.d. uredil novo sprehajalno pot, saniral kamnito zložbo struge Ljubljanice in namestil klopi. Ob vsaki klopci je posajeno sadno drevo in s tem vzpostavljen t.i. sadni drevored, ki bo s cvetenjem in zorenjem sadežev intenziviral uživanje v naravnem okolju, s senco nad klopmi pa nudil prijetno počutje tudi v poletnih mesecih.
Zgrajene so tudi nove stopnice, ki povezujejo zgornji del in novo sprehajalno pot ob Ljubljanici. V zgornjem delu nabrežja je pločnik asfaltiran na novo in postavljene so nove klopi, ki bodo omogočale obojestransko posedanje in pogled proti reki. Ob vsaki klopi so postavljeni novi koši za smeti.


Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 311.082 €
Vir za investicijo predstavljajo sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenska sredstva občine. Turizem Ljubljana je prejemnik teh namenskih sredstev, ki so po Zakonu o igrah na srečo namenjena vlaganju v turistično infrastrukturo. Pred petimi leti je Turizem Ljubljana v sodelovanju z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana sprejel dolgoročen načrt vlaganja teh sredstev v prenovo nabrežij Ljubljanice, ki se vsa ta leta sistematično izvaja.

Karta MOL Ortofoto

Prenovljeno Grudnovo nabrežje, november 2011. Foto: Nik Rovan

Urejena sprehajalna pot s klopmi za počitek, november 2011. Foto: Nik Rovan

Prenovljeno Grudnovo nabrežje, november 2011. Foto: Nik Rovan

Prenovljeno Grudnovo nabrežje. Foto: Vita Kontić

Za projekt »Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici« smo prejeli evropsko nagrado za mestni javni prostor 2012. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.