• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Breg

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Breg

Leto: 2009

Projekt obsega obnovo komunalne infrastrukture, novo tlakovanje s sečoveljskim peščenjakom in granitnimi kockami, zasaditev dodatnih dreves ter namestitev urbane opreme.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.309.181 €

Rok ureditve, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

Promenada na Bregu je bila urejena oktobra 2009. Julija 2010 je sledila ureditev nabrežja Ljubljanice ob Bregu. Skulpturo Ivana Hribarja smo postavili avgusta 2010, septembra 2010 pa je svojo prvotno podobo dobil tudi vodnjak na Novem trgu. 
 

Potek projekta

Leto 2014

Trenutno poteka ureditev javnih sanitarij na Bregu. Vrednost projekta je 109.800 evrov.

30. avgust 2010

Novo urejeni Breg dobiva svoje zadnje obrise. Ob 100. obletnici konca županovanja Ivana Hribarja je Ljubljana na Bregu dobila njegovo skulpturo.

Za skulpturo Ivana Hribarja je Mestna občina Ljubljana pripravila natečaj, na katerega je povabila tri priznane slovenske akademske kiparje: Jakova Brdarja, Mirsada Begića in Metoda Frlica. Komisija v sestavi: podžupan MOL Aleš Čerin (predsednik) in člani: podžupan MOL prof. Janez Koželj, dr. Milček Komelj ter članici Alenka Mihelčič in Miljana Butina Smrdel je soglasno odločila, naj se izbere osnutek, ki ga je predložil akademski kipar Mirsad Begić.

Kipar Mirsad Begić se s svojim delom izkazuje kot odličen portretist, ki zmore ustvarjalno prepričljivo povezati portretirančevo docela prepoznavno zunanjost z duhovno ponotranjenostjo v različnih psiholoških registrih in življenjskih dobah. Hribar je zamišljen kot vizionar, ki gleda v prihodnost.
Kipar si je Ivana Hribarja zamislil in upodobil v trenutku, ko prejme pismo, s katerim je dobil cesarjevo podporo za obnovo popotresne Ljubljane. Več

Julij 2010

Breg
Brežina Ljubljanice na Bregu, ki služi pred škodljivim delovanjem voda in dostopu do vodne gladine Ljubljanice, je urejena. Pogodbena vrednost del je 1.359.181 EUR (z DDV). 

Vodnjak na Novem trgu, Breg
Vodnjak bo dobil svojo prvotno podobo. Gradbena dela na območju Novega trga do Ljubljanice bodo predvidoma končana konec meseca avgusta 2010. Pogodbena vrednost je 90.348 EUR (z DDV).

Oktober 2009

Urejena je promenada na Bregu.

Avgust 2009

Ureja se promenada na Bregu in Krakovski nasip. Razširjeno je območje za pešce.

Karta MOL Ortofoto

30. avgust 2010 - s skulpturo Ivanu Hribarju dobiva novo urejeni Breg svoje zadnje obrise. Foto: Alenka Rebec

30. avgust 2010 - Kipar Mirsad Begić je Ivana Hribarja upodobil v trenutku, ko prejme pismo, s katerim je dobil cesarjevo podporo za obnovo popotresne Ljubljane. Foto: Alenka Rebec

Novo urejene brežine Ljubljanice na Bregu. Foto: Alenka Rebec 

Novo urejene brežine Ljubljanice na Bregu. Foto: Alenka Rebec 

Novo urejene brežine Ljubljanice na Bregu. Foto: Alenka Rebec

Novo urejene brežine Ljubljanice na Bregu. Foto: Alenka Rebec

Prenovljeni Breg. Foto: Miha Fras

Prenovljeni Breg. Foto: Miha Fras

Prenovljeni Breg ponoči. Foto: Miha Fras

Za projekt »Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici« smo prejeli evropsko nagrado za mestni javni prostor 2012. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.