• 2013
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Most med Roško cesto in Hradeckega ulico

Nadhod nad železnico ob Gruberjevem kanalu

Leto: 2013

Saniranje brvi in gradnja novega nadhoda preko železniške proge. Pogodba za izvedbo je bila sklenjena s Saning d.o.o.. Obnova se financira iz proračuna MOL in RS v skadu z Zakonom o financiranju občin.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 963.136 €

Karta MOL Ortofoto

Roško in Hradeckega cesto povezujeta obnovljena brv čez Gruberjev prekop ter nadhod nad železniško progo. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.