• 2014
  • Šport
  • Posavje, Bežigrad, Črnuče

Oživitev bregov Save - Rekreacijski in izobraževalni center Sava

Nadgradnja RIC Sava

Leto: 2014

V letu 2014 smo nadgradili Rekreacijski in izobraževalni center Sava (RIC Sava). Podaljšali smo vzorčne peš in kolesarske poti po desnem bregu Save do Črnuškega mosta, navezave na Nemško cesto ter do Športnega centra Šmartno ob Savi. Uredili smo učilnice in nadstreške nad piknik prostori, vzpostavili fotovoltaično razsvetljavo ob obstoječem objektu (RIC Sava) ter ob novo urejeni kolesarski, peš in konjeniški poti. Uredili smo tudi počivališča, klopi, smetnjake in info točke. RIC Sava je bogatejši še za otroško igrišče, plezalno steno, trim naprave, igrišče za disk golf in konjeniški poligon.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.065.947 €

Vzpostavitev RIC Sava

Leto: 2012

Projekt Rekreacijskega in izobraževalnega centra Sava obsega ureditev konjeniških ograd in maneže, piknik prostorov, otroškega igrišča, male živalske farme in vzorčne konjeniške ter kolesarsko - peš poti v dolžini približno 1180 m. Območje bregov ob Savi je tako namenjeno rekreaciji, druženju in izobraževanju.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.515.206 €
V znesek je vključen DDV.

Cilj projekta vzpostavitve RIC Sava

Cilj projekta je bil urediti degradirano in neurejeno območje ob reki Savi v Tomačevem in povezati športne in rekreacijske centre ob Savi v MOL. Pri projektu želimo s kolesarsko-peš potjo vse od izvira Save pa do državne meje povezati vse občine ob Savi v Sloveniji. Prav tako nameravamo k ureditvi nabrežij pritegniti lokalne in državne oblasti v Republiki Hrvaški ter Republiki Srbiji. Po vzoru urejenih poti ob reki Donavi bi tako s skupnim sodelovanjem uredili kolesarsko- pešpot na mednarodni ravni tudi ob reki Savi, vse od njenega izvira v Sloveniji do njenega izliva v Donavo v Republiki Srbiji.

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev. Sredstva so bila pridobljena s strani SVRL v višini 650.000 EUR.
 

 

Potek projekta vzpostavitve RIC Sava

Marec 2012

Gradbena in ureditvena dela vzpostavitve Rekreacijskega in izobraževalnega centra Sava so v večjem delu zaključena. V teku je postopek oddaje javnega naročila za izvedbo komunikacijskega načrta, priprave in izdelave komunikacijskih materialov in javnega naročila za Oblikovanje standardov. Uredili bomo tudi zajem in označitev poti.

Avgust 2010

Čakamo na prenos državnih zemljišč na MOL.  

April 2009

Inšpektorat MU MOL je končal z deli na mestnih zemljiščih, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa mora počistiti še zemljišča v državni in zasebni lasti.

Območje je v fazi urejanja v športno rekreacijsko površino.

November 2008

V sodelovanju z Inšpektoratom RS poteka akcija odstranjevanja nelegalno postavljenih objektov za Savo v Črnučah.

Pripravljena sta sanacijski načrt za odpravo nedovoljenih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod in pilotni projekt za izvedbo. Z Vlado RS je bilo dogovorjeno, da bo za realizacijo projekta pripravila poseben akt, na osnovi katerega bo možno realizirati ta in bodoče tovrstne projekte. Ministrstvo za okolje in prostor je obljubilo udeležbo v višini 11 mio EUR.

Karta MOL Ortofoto

Preurejeno območje in urejene poti RIC Sava, maj 2012. Foto: Nik Rovan.

Bregovi Save pred ureditvijo. Foto: Barbara Jakše Jeršič .

Bregovi Save pred ureditvijo. Foto: Barbara Jakše Jeršič.

Prostor za piknik ob Savi, v ozadju konjeniška ograda, marec 2012. Foto: Miha Fras.

Prostor za piknik ob Savi, marec 2012. Foto: Miha Fras.

Igrišče za otroke, marec 2012. Foto: Miha Fras.

Igrišče za otroke, marec 2012. Foto: Miha Fras.

Ograda za živali, maj 2012. Foto: Nik Rovan.

Urejen prostor za jahanje, maj 2012. Foto: Nik Rovan.

Mala živalska farma, maj 2012. Foto: Nik Rovan.

Zabava na igralih novega otroškega igrišča, maj 2012. Foto: Nik Rovan.

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.