• 2013
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Petkovškovo nabrežje

Prenova

Leto: 2013

Projekt obsega ureditev obstoječega Petkovškovega nabrežja, ki je locirano med strnjeno zazidavo Petkovškovega nabrežja in Ljubljanico na eni strani ter med Tromostovje in Zmajski most na drugi strani.
Gre za celostno prenovo, z novimi tlaki, urbano opremo in drevesi. Na dveh delih brežine je urejena razgledna ploščad in urejena nova hortikultura na brežini.

Za projekt preureditve nabrežij v predelu starega mestnega jedra smo v letu 2012 v Barceloni prejeli prestižno evropsko nagrado za ureditev urbanega javnega prostora.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.757.283 €

Karta MOL Ortofoto

Petkovškovo nabrežje pred prenovo. Foto: Barbara Jakše Jeršič, vir: arhiv MOL

Pred prenovo. Foto: Miha Fras

Med prenovo. Foto: Nik Rovan

Privlačno prenovljeno nabrežje. Foto: Nik Rovan

S pogledom na vedute Ljubljane. Foto: ATELIERarhitekti

S prijetno razsvetljavo obrečne promenade. Foto: ATELIERarhitekti

Razgledna ploščad ob Ljubljanici. Foto: Dunja Wedam, vir: Turizem Ljubljana

Na nabrežju je postajališče sistema BicikeLJ. Foto: Vita Kontić

Območje odlikuje sončna lega. Foto: Nik Rovan

Za projekt »Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici« smo prejeli evropsko nagrado za mestni javni prostor 2012. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.