• 2013
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Novi trg

Prenova

Leto: 2013

Prenova trga je potrebna zaradi ukinitve prometa, posledično spremembe rabe prostora in dotrajanih tlakov.

Projektanti so ob prenovi trga predvideli drevo v severozahodnem vogalu, kot simbolen kompozicijski element. V neposredni bližini drevesa so klopi, ki so nameščene ob fasado stavbe Novi trg št. 4 in 5.
Luči na fasadah stavb so ostale tudi po prenovi, v projekt pa so vključene še dodatne talne LED luči, ki so postavljene v risbo vzorca.

Nova ureditev Novega trga zajema tlakovanje talne površine z granitnimi kockami v vzorcu valovnice, z vzorcem iz rdečega porfida, postavljenim osno na trg. Vzorec izhaja iz smeri Gosposke ulice, povezuje obrečni prostor z NUK-om in poudarja pomen vsebin inštitucij na trgu.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 814.811 €

Karta MOL Ortofoto

 Novi trg danes. Foto: K.I.Novak

 Novi trg danes. Foto: K.I.Novak

Novi trg nekoč. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.