• 2008
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Mestni trg

Obnova komunalne infrastrukture

Leto: 2008

Projekt obsega obnovo komunalne infrastrukture in novo tlakovanje z granitnimi kockami.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.170.000 €

Obnova vročevoda

Leto: 2008

Projekt obsega obnovo vročevoda na Mestnem trgu.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 476.371 €

Stanje projekta

Avgust 2008 - nova podoba Mestnega trga

Mestni trg je po temeljiti obnovi, ki je potekala v poletnih mesecih, v začetku avgusta dobil novo, lepšo podobo, hkrati pa je, skupaj z nekaterimi drugimi deli mestnega središča, dobil tudi novo, še kako pomembno infrastrukturo.

Veliko delo je bilo opravljeno pod tlemi, saj smo obnovili vročevodne in plinovodne cevi ter razširili plinovodni in vročevodni sistem, obnovili smo kanalizacijsko in vodovodno napeljavo, vgradili potopno zbiralnico odpadkov in uredili kabelsko kanalizacijo.

Prednosti teh novosti občutijo predvsem stanovalci in lastniki trgovskih in gostinskih lokalov na tem območju, sprehajalci in obiskovalci starega mestnega jedra pa lahko uživajo v novi, lepši zunanji podobi. Dela na slednji so vključevala prenovo dotrajanega cestišča z novimi kockami, namestitev dveh starinskih svetilk pred Magistratom, ki sta tam nekoč že bili, in novo ureditev javne razsvetljave.

Izvajalci so z deli končali pred rokom, in sicer 9. avgusta, k čemur je pripomogel tudi stalni nadzor in vzpodbuda župana Zorana Jankovića vsem, ki so sodelovali pri prenovi.

V ožjem središču mesta je javno podjetje Energetika Ljubljana obnovilo tudi vročevodni in plinovodni sistem na območju Resljeve ceste in Petkovškovega nabrežja ter med Petkovškovim nabrežjem in Komenskega ulico; dela so že zaključena.

Karta MOL Ortofoto


Pred zaključkom del na Mestnem trgu, avgust 2008. Foto: Miha Fras


Pred zaključkom del na Mestnem trgu, avgust 2008. Foto: Miha Fras


Mestni trg v novi preobleki, avgust 2008. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.