• 2011
  • Zdravje in socialno varstvo
  • Center

Mestna negovalna bolnišnica

Negovalna bolnišnica, Vrazov trg

Leto: 2011

V prostorih nekdanje pediatrične bolnišnice je Ministrstvo RS za zdravje po dogovoru z županom uredilo negovalno bolnišnico.

Status projekta: izvedeno

 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010
 

Stanje projekta

11. februar 2011 - otvoritev Negovalne bolnišnice

Na negovalnem oddelku, v katerem bo sprva 33 bolniških postelj, bodo ležali pacienti iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki potrebujejo neakutno obravnavo in pripravo za poznejše okrevanje na domu. Ključna dejavnost novega oddelka, opremljenega po najnovejših standardih, bo zdravstvena nega in rehabilitacija. Bolnišnica bo prve paciente sprejela v marcu.

Pobudo za odprtje Negovalne bolnišnice, ki sta jo uredila Ministrstvo za zdravje in Univerzitetni klinični center Ljubljana, je dala Mestna občina Ljubljana.

 

Potek projekta

Avgust 2010

S sedanjim ministrom za zdravje Dorijanom Marušičem in vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra se dogovarjamo za vzpostavitev delov Mestne negovalne bolnišnice, kar pa nam je zagotovil že prejšnji minister Borut Miklavčič. 

November 2009

V dogovoru z Ministrstvom za zdravje RS in Univerzitetnim kliničnim centrom bo v letu 2010 v prostorih stare pediatrične klinike na Vrazovem trgu urejena negovalna bolnica s 150 ležišči.

Začetek leta 2009

V pričetku leta 2009 je MOL na skupnem sestanku z Ministrstvom za zdravje in UKC Ljubljana s strani ministra Boruta Miklavčiča dobila zagotovilo, da bo za potrebe mestne negovalne bolnišnice septembra istega leta v prostorih stare pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1 v Ljubljani usposobljenih 100 postelj. Zaradi pričakovane pandemije so bili prostori klinike jeseni 2009 začasno urejeni za sprejem morebitnih obolelih za gripo, rok za vzpostavitev negovalne bolnišnice pa je bil odložen oz. prestavljen (kot zadnji rok se je omenjal junij 2010).

V letu 2008

V pričetku leta 2008 se je, z namenom vzpostavitve delovanja negovalne bolnišnice, na pobudo MOL oblikovala delovna skupina, v katero so bili, poleg predstavnic in predstavnikov mesta, vključeni tudi predstavniki Državnega zbora, Ministrstva za zdravje, UKC Ljubljana ter predstavnice in predstavniki civilne družbe. Prizadevanje uprave MOL in omenjene delovne skupine je prispevalo k temu, da v istem letu sprejeta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 predvideva vzpostavitev 5 negovalnih bolnišnic v Sloveniji.

Karta MOL Ortofoto


Prostori Negovalne bolnišnice na dan otvoritve, 11. februar 2011. Foto: Miha Fras


Otvoritev, 11. februar 2011: župan Zoran Janković, strokovna direktorica UKCL prof. dr. Brigita Drnovšek, dr. med., glavna medicinska sestra UKCL Erna Kos Grabnar, minister za zdravje Dorijan Marušič. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.