• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Trnovo, Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Krakovski nasip

Leto: 2009

Projekt obsega novo tlakovanje v pranem betonu z luknjičasto perforacijo tlaka ob robovih za uspešno rast drevoreda, zasaditev manjkajočih in nadomestnih dreves, dekorativni cestni robniki, nove ulične svetilke, klopi in leseni podiji, obnovljena javna razsvetljava in nova semaforizacija.

Za projekt preureditve nabrežij v predelu starega mestnega jedra smo v letu 2012 v Barceloni prejeli prestižno evropsko nagrado za ureditev urbanega javnega prostora.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 465.000 €


Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

28. oktober 2009 – otvoritev prenovljenega Krakovskega nasipa
 

Opis projekta

Med prenovljenim Trnovskim pristanom in Bregom je prenovo dočakal še Krakovski nasip. Urejene površine, ki so namenjene predvsem pešcem, dajejo Ljubljani poseben čar in so postale priljubljeno srečevališče. Prenova Krakovskega nasipa je bila osredotočena na elemente javnega prostora, ki so neobhodni za funkcioniranje mestne promenade, kar nabrežja Ljubljanice postajajo. Z obnovo Krakovskega nasipa je v celoti obnovljena promenada ob Ljubljanici od Tromostovja do Prulskega mostu.

Na Krakovskem nasipu je:

  • v celoti položeno novo tlakovanje v pranem betonu,
  • posajena manjkajoča in nadomestna drevesa, (skupaj 7),
  • luknjičasta perforacija tlaka ob robovih bo skrbela za kvalitetne pogoje nadaljnjega življenja kostanjevega drevoreda,
  • urejena je inštalacija javne razsvetljave,
  • nameščene so nove ulične svetilke,
  • na novo je urejena semaforizacija,
  • postavljeni so dekorativni cestni robniki,
  • postavljene klopi in leseni podiji.
Karta MOL Ortofoto

Prenovljen Krakovski nasip. Foto: Jagoda Jejčič

Urejena je sprehajalna površina. Foto: Miha Fras

Urejena je tudi hortikultura na brežini. Foto: Miha Fras

Z ureditvijo območja smo pridobili nov razstavni prostor. Foto: Doris Kordić

Nova prometna ureditev daje prednost kolesarjem. Foto: Vita Kontić

Za projekt »Preureditev nabrežij in mostovi na Ljubljanici« smo prejeli evropsko nagrado za mestni javni prostor 2012. Foto: Nik Rovan

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.