• 2017
  • Infrastruktura in promet
  • Rožnik

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Obnova vodovoda

Leto: 2017

Projekt obsega obnovitvena dela na enem izmed najstarejših delov ljubljanskega vodovodnega sistema na območju vodohrana Rožnik. Obnovitvena dela na vodovodnih objektih, zgrajenih leta 1890 oziroma leta 1945, so nujna za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. Izvedbo obnove vodi javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o..

Status projekta: v delu
Vrednost projekta: 350.000 €
Navedena vrednost je ocenjena vrednost brez DDV.

Sanacija poškodovanih poti

Leto: 2015

Projekt obsega sanacijo poškodovanih poti na območju Rožnika. Skupno je bilo obnovljenih približno 2500 metrov poti od parka Tivoli (sankališče) proti Drenikovem vrhu ter na območju Hotela Bellevue, na poti pod Gozdom.

Status projekta: izvedeno

Sanacija stopnišča pred Tivolskim gradom

Leto: 2014

Projekt obsega obnovo celotnega stopnišča: zidovi, pokrovne kape, podesti, stopnice, ograja stopnišča in skulpture psov.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 137.956 €

Ureditev odvodnjavanja meteornih voda

Leto: 2014

Ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ki so povzročale poplavljanje ob Čolnarni Tivoli.

Status projekta: izvedeno

Kolesarska steza

Leto: 2014

Projekt obsega ureditev kolesarske steze skozi park Tivoli.

Status projekta: izvedeno

Naravovarstveni ukrep-premestitev debel s puščavnikom

Leto: 2013

Projekt obsega premestitev debel iz Jakopičevega drevoreda na novo lokacijo - zaščita debel z namenom ohranitve ogrožene vrste z rdečega seznama.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.981 €

Preiskave kakovosti ribnika v Tivoliju in Koseškega bajerja

Leto: 2013

Projekt obsega analize fizikalno kemijskih in bioloških parametrov ter onesnaženj v obeh vodnih telesih ter ocena stanja.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 41.548 €

Popis favne hroščev evropskega varstvenega pomena

Leto: 2013

Projekt obsega raziskavo o razširjenosti 11 vrst evropsko pomembnih vrst s predlaganimi ukrepi za njihovo ohranitev.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 23.980 €

Sanacija ribnika Tivoli

Leto: 2011

Projekt obsega sanacijo brežin, revitalizacijo vzhodne brežine, ureditev dotoka in iztoka, odstranitev mulja, zasaditev rastlin.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 233.408 €

Rožni vrt v Tivoliju

Leto: 2010

Projekt obsega nasad vrtnic, ki se je povečal za 280 vrtnic. Med njimi ima posebno mesto prva slovenska vrtnica Prešeren. Postavljeni so tudi trije oboki za vzpenjalke in 12 ležalnikov.

Otvoritev Rožnega vrta je potekala 24. junija 2010. Že urejeno posaditev vrtnic v Tivoliju pri steklenem rastlinjaku smo razširili z novimi vrtnicami. Posadili smo 170 novih vrtnic po izboru najboljših po posameznih kategorijah. Vrtnice so zasajene v dveh predelih ob potki proti Rožni dolini. V prvem delu so zasajene moderne vrtnice: grmaste, pokrovne, popenjalke, mnogo cvetnice in hibridne čajevke; drugi del vrta pa krasijo izbrane vrtnice po žlahtniteljih. Predstavljene so vrtnice najpomembnejših evropskih žlahtniteljev vrtnic. Postavljeni so tudi trije oboki za vrtnice popenjalke z dvojnimi loki.

Poseben poudarek smo dali prvi slovenski vrtnici. Gre za sorto Prešeren, ki jo je vzgojil dr. Matjaž Kmecl, edini žlahtnitelj v Sloveniji. Vrtnica je nastala z načrtnim križanjem žlahtnih sort vrtnic in je tudi prijavljena kot varovana sorta v Sloveniji ter registrirana pri društvu "The American Rose Society". Ta žlahtna vrtnica je dobila v vrtu svoj poseben prostor v rondoju pri rastlinjaku.
Rožni vrt je po naročilu Turizma Ljubljana uredilo Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije.

V rožnem vrtu bo postavljenih tudi 12 avtorskih ležalnikov Ivane Antolović iz Zavoda Kubi. Z razširjeno zasaditvijo vrtnic in postavitvijo ležalnikov postaja Rožni vrt prostor druženja, ki nudi meščanom razkošje narave in vsakoletno pričakovanje užitka barv in cvetja.

Za nakup sadik, ureditev novega dela rožnega vrta, postavitev obokov za vzpenjave vrtnice, nakup in namestitev ležalnih stolov ter za vzdrževanje na novo posajenih vrtnic v rožnem vrtu za obdobje enega leta (do junija 2011) je Turizem Ljubljana investiral 21.312 EUR bruto. Vir predstavljajo sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena vlaganjem v turistično infrastrukturo in vzpostavljanju prebivalcem prijaznega okolja.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 21.312 €

Rastlinjak Tivoli

Leto: 2009

Projekt obsega delno prenovo steklenega rastlinjaka in postavitev zbirke rastlin, ki so na ogled obiskovalcem Tivolija.

Prenovljeni rastlinjak Tivoli smo odprli novembera 2009. Botanični vrt je rastlinjak delno prenovil in v njem uredil razstavo rastlin, ki bo brezplačno dostopna vsem obiskovalcem. V prenovo je bilo vloženih 27.000 EUR (17.000 EUR je zagotovil Botanični vrt, 10.000 EUR Zavod za turizem Ljubljana).

Prostor je urejen tako, da bodo v njem postavljene zanimive tropske, subtropske in mediteranske rastline, kot posebnost pa tudi mesojede rastline.

V prihodnje je načrtovano tudi sodelovanje z izvajalkami projekta »Knjižnica pod krošnjami«, organizatorji pa bodo poskrbeli še za različne razstave in delavnice, namenjene vsem generacijam, ki jih zanimajo rastline in vrtnarjenje.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 27.000 €

Nasad vrtnic

Leto: 2008

Projekt obsega obnovo nasada vrtnic v peščenem rondoju.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 28.000 €

Tičistan

Leto: 2008

Projekt obsega ureditev Tičistana (nove ozelenitev, namestitev gnezdilnic in informativne table o pticah, ki živijo v Tivoliju).

Otvoritev prenovljenega Tičistana je potekala marca 2008. Na pobudo ljubiteljev Tivolija, ki v park zahajajo že več desetletij, je zavod Turizem Ljubljana (ZTL) v program svojega dela za 2007 in 2008 uvrstil tudi ureditev Tičistana, predela Tivolija, ki je namenjen predvsem pticam in njihovim ljubiteljem. V zadnjih letih je bilo pogojev za udobno življenje ptic vse manj, s Tičistanom pa so le-ti ponovno vzpostavljeni. Zasajena je vegetacija, ki nudi pticam hrano in zavetje, urejene so krmilnice in mreža primernih gnezdilnic.

Potek in opis projekta
Zavod za turizem Ljubljana je za Tičistan pridobil lokacijske informacije in kulturno varstveno ter naravovarstveno soglasje. Na novo je zasajenih 11 dreves, 736 okrasnih grmovnic in 561 grmovnic, posebej primernih za določene vrste ptic. Na novo je postavljenih tudi 37 gnezdilnic in opozorilni stebrički ter večja informativna tabla, na kateri so narisane vse ptice, ki jih lahko srečamo v Tivoliju. Zamenjani so tudi koši za smeti in obnovljene ograje in mize v predelu Tičistana, ki se je imenoval »Monte Carlo« - po kvartopircih, ki so se tam včasih zbirali.

Skupna vrednost opravljenih del, ki jih je financiral ZTL, je 26.000 €. V znesek je zajeto: izdelava ureditvenega načrta Tičistana (v izvedbi Društva za opazovanje ptic Slovenije skupaj z Biotehnično fakulteto), izdelava risb ptic, zasaditev dreves in grmovnic, izdelava gnezdilnic ter izdelava in postavitev opozorilnih stebričkov in informativne table.

Preureditev Tičistana je plod skupnih prizadevanj civilne iniciative, ki jo koordinira gospa Ana Jenko, strokovnih institucij, kamor sodijo DOPPS in Biotehniška fakulteta ter javnega sektorja, kamor sodita Zavod za turizem Ljubljana in Zavod za varstvo okolja in Oddelek za gospodarske javne službe in promet OGDP (vsi MOL). V projekt je bil vključen tudi Rotary klub Ljubljana Tivol, ki je v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana izdal tudi knjižico Tičistan – park Tivoli, kjer so slikovno in besedno opisane številne ptice, ki so v Tičistanu sobivajo s človekom: plavček, velika sinica, taščica, kos, domači golob, brglez, mali in veliki detel.

V sklopu ureditve Tivolija na način, da bo bolj privlačen za obiskovalce, je Zavod za turizem Ljubljana pred dvema letoma nadomestil poškodovane vaze ob vodnjaku pod Tivolskim gradom, na Jakopičevo sprehajališče namestil panoje, ki omogočajo izvedbo fotografskih razstav in v poletnih mesecih ob nedeljah poskrbel za promenadne koncerte pihalnih orkestrov v Tivolski promenadi.

Junij 2007

Izdelan je ureditveni načrt za območje Tičistana.

Marec 2007

V Atriju Mestne hiše je na ogled razstava idejni projekti študentov Biotehnične fakultete za ureditev območja v Tivoliju, imenovanega Tičistan.

Idejni in izvedbeni načrt ureditve »Tičistana« na podlagi dogovora z Zavodom za turizem Ljubljana pripravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sodelovanju z Biotehnično fakulteto.

Zavod za turizem Ljubljana bo v naslednjih mesecih realiziral izbrane rešitve in tako pticam v Tivoliju zagotovil varno zatočišče in sožitje z obiskovalci mesta.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 26.000 €

Rozarij

Leto: 2007

Projekt obsega obnovo nasada vrtnic v peščenem rondoju.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 30.000 €

Karta MOL Ortofoto

Zelena oaza sredi mesta. Foto: Domen Pal.

V steklenem rastlinjaku je obiskovalcem na ogled zbirka zanimivih rastlin. Foto: Domen Pal.

Sprehajalci lahko posedijo ob ribniku. Foto: Domen Pal.

Info točka o prebivalcih parka. Foto: Dunja Wedam.

Povezovalna kolesarska pot skozi park Tivoli. Foto: Nik Rovan.

Grad Tivoli - dvorec ob vznožju hriba Rožnik. Foto: Domen Pal.

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.