• Stanovanjska dejavnost
 • Šentvid

Gradnja stanovanj v Stanežičah

Namesto enega velikega projekta, katerega uresničitev je odvisna od predhodno izgrajene primarne infrastrukture (državna povezovalna cesta Medvode – Brod, kanalizacijski zbiralnik…) smo na stanovanjskem področju izvajali več drugih projektov ter s sprejetjem prostorskih aktov omogočili gradnjo več kot 7.000 stanovanj, kar je vplivalo tudi na znižanje tržnih cen.
 

Potek projektov

Polje III - 18. september 2012 - otvoritev razstave natečajnih elaboratov za sosesko

Polje II - 25. november 2011 - otvoritev stanovanjske soseske

Projekt obsega novogradnjo 183 stanovanj.

Celovški dvori – december 2010

Projekt obsega nakup 419 stanovanj.

Zelena jama - 14. julij 2009 - nova neprofitna stanovanja

Javni stanovanjski sklad MOL je odprl 126 novih neprofitnih stanovanj v Zeleni jami v Ljubljani.

Viška cesta - 9. april 2009 - nova neprofitna stanovanja

Na Viški cest 31 je Javni stanovanjski sklad MOL odprl enaintrideset novih neprofitnih stanovanj.

Leto 2008

V letu 2008 je Javni stanovanjski sklad oddal 152 stanovanj, od tega 102 stanovanji upravičencem po razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Preostala stanovanja so bila dodeljena v okviru zamenjav, kot bivalne enote in nadomestna stanovanja v primerih rušenj oz. spremembe namembnosti stavb, ki jih je potrebno izprazniti.

Stanovanja na različnih lokacijah – leto 2008

S sprejemom prostorskih izvedbenih aktov smo v letu 2008 omogočili stanovanjsko gradnjo: 

 • v Novih Stožicah (150 stanovanj),
 • na Brdu (130 stanovanj),
 • v Korotanskem naselju (600 stanovanj),
 • na območju bivše Tobačne (600 stanovanj),
 • v Hrušici (130 stanovanj),
 • Kašlju (60 stanovanj),
 • ob Dunajski cesti (130 stanovanj),
 • na Parmovi (300 stanovanj),
 • na območju bivših Severjevih delavnic za Astro (160 stanovanj),
 • v Stari Šiški (320 stanovanj),
 • v Črnučah (200 stanovanj) in
 • v Šiški (900 stanovanj).

Skupaj smo, s sprejemom prostorskih izvedbenih aktov v letu 2008 omogočili stanovanjsko gradnjo 3680 stanovanj.

Leto 2007

JSS MOL je v letu 2007 dodelil 294 neprofitnih stanovanj.

Karta MOL Ortofoto


Neprofitna stanovanja JSS MOL v Zeleni jami. Foto: Miha Fras


Neprofitna stanovanja JSS MOL v Zeleni jami. Foto: Miha Fras


Neprofitna stanovanja JSS MOL na Viški cesti 21. Foto: Miha Fras


Terasa neprofitnega stanovanja JSS MOL na Viški cesti 21. Foto: Miha Fras


Neprofitna stanovanja JSS MOL na Viški cesti 21. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.