• Vzgoja in izobraževanje

Gradnja dodatnih vrtcev in njihova energetska sanacija ter energetska sanacija šol

V Ljubljani smo na področju vrtcev in osnovnih šol v zadnjih desetih letih izvedli številne obsežne in zahtevne investicijske projekte, s katerimi smo poskrbeli za zdravo in prijetno okolje za malčke in učence. Od leta 2006 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 845.609.837 EUR, od tega 174.250.732 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Poleg vzdrževalnih del za bolj zdravo okolje, obnove dotrajanih telovadnic, kuhinj in jedilnic, knjižnic, kotlovnic, specializiranih učilnic, razsvetljave, akustičnih adaptacij, ki so postali del vsakoletnega programa, smo v letih od 2008 do 2010 zamenjali vse azbestne strehe na vrtcih in osnovnih šolah, v letu 2013 pa začeli celovite energetske sanacije objektov vrtcev in šol. Od leta 2013 do 2017 je bilo energetsko saniranih že 24 objektov vrtcev in šol, za kar smo pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov, ki so zadoščala za energetski del, za ves preostali del celovite obnove pa smo zagotovili sredstva iz mestnega proračuna.

Od leta 2007 je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprla 93 novih oddelkov v vrtcih. Od leta 2008 naprej se je število oddelkov v osnovnih šolah povečalo za 104 oddelke in bo v šolskem letu 2017/18 štelo skupno 1.048 oddelkov. V začetku šolskega leta 2017/18 bomo odprli še 3 oddelke prvega starostnega obdobja v Vrtcu Galjevica, enota Jurček, na lokaciji Galjevica 52, v letu 2018 pa 8 oddelkov v Vrtcu Pedenjped, enota Kašelj. Skupno bo v šolskem letu 2017/18 v javnih vrtcih 779 oddelkov. 

Da bi obeležili vse te projekte, smo pripravili publikacijo o največjih dosežkih na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani med leti 2007 in 2017, ki je dostopna na naslednji povezavi.

 

LETO

REALIZACIJA
(PROGRAM IN
INVESTICIJE)

SREDSTVA ZA INVESTICIJE

%

SOFINANCIRANJE 
EU in RS

2006

68.552.946 €

18.314.213 €

26,7

 

2007

55.352.913 €

7.217.917 €

13,0

 

2008

74.257.062 €

19.289.588 €

26,0

 

2009

72.758.908 €

19.168.214 €

26,3

 

2010

65.504.087 €

12.271.961 €

18,7

 

2011

73.467.206 €

13.285.419 €

18,1

 

2012

70.627.315 €

7.861.386 €

11,1

 

2013

68.801.581 €

13.441.252 €

19,5

956.631 €

2014

76.966.212 €

20.830.673 €

27,1

2.645.702 €

2015

75.181.393 €

18.901.211 €

25,1

2.965.283 €

2016

68.104.299 €

9.989.213 €

14,7

 

Proračun 2017

76.035.915 €

13.679.695 €

18,0

1.847.402 €

SKUPAJ

845.609.837 €

174.250.732 €

20,6

8.415.018 €

Tabela: Realizacija proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje 2006–2016 in podatki iz proračuna MOL za leto 2017.

 

 

 

 

 

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.