• Vzgoja in izobraževanje

Gradnja dodatnih vrtcev


Status projekta: v teku

Stanje projekta

Od leta 2006 do avgusta 2014 je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami odprla 84 novih oddelkov, trenutno je odprtih 771 oddelkov. Od leta 2006 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 633.583.389 EUR, od tega 136.415.807 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo proračuna MOL za področje predšolske vzgoje in izobraževanja z ločenim prikazom sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje realizacija 2006-2013 in podatki iz Rebalansa II za leto 2014.

LETO

REALIZACIJA

INVESTICIJE, VZRDŽEVANJA

%

Opomba

 

OPVI+OVO+SRPI

OPVI+OVO+SRPI

 

 

2006

68.552.946

18.314.213

26,72%

OŠ Polje, itd.

2007

55.352.913

7.217.917

13,04%

 

2008

74.247.429

19.279.956

25,97%

Azbestne strehe

2009

72.746.098

19.155.404

26,33%

Azbestne strehe

2010

65.504.087

12.271.997

18,73%

Vrtec Črnuče, enota Sonček, OŠ Kašelj

2011

73.467.206

13.285.419

18,08%

Polje II, Zadobrova

2012

70.627.315

7.861.385

11,13%

 

2013

68.509.396

13.109.068

19,13%

Energetske sanacije in ostalo

Rebalans II 2014 84.575.999 25.920.445 30,65% Energetske sanacije in ostalo

SKUPAJ

633.583.389

136.415.804

21,53%

 

 Število vrtcev, otrok in oddelkov v vrtcih MOL za obodbje od 2006 do 2014:

 

LETO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

ŠTEVILO VRTCEV

23

23

23

23

23

23

23

23

23

ŠTEVILO KLJUČENIH OTROK

10.554

10.941

11.639

11.967

12.186

12.708

12.775

13.369

13.421

ŠTEVILO OTROK V MOL

8.848

9.192

10.082

10.699

11.202

11.891

12.173

12.663

12.704

ŠTEVILO OTROK IZ DRUGIH OBČIN

1.706

1.749

1.557

1.268

984

817

602

706

717

ŠTEVILO ODDELKOV

687

687

725

735

758

768

770

771

774

OPOMBA: V zgornjo razpredelnico je vključenih tudi 6 novih oddelkov v Vrtcu Šentvid - enota Mravljinček, v katere bodo otroci vključeni s 1. 9. 2014. V pregled ni vključen prenovljeni dodatni oddelek Vrtca Pedenjped na podružnični šoli Janče (projekt VUT Janče), ker je organizacijsko že upoštevan v podatkih za tekoče leto. Zaradi celovitih prenov v vrtcih in usklajevanj s prostorskimi normativi je v pregledu upoštevano zmanjšanje za 3 oddelke. V letu 2014 se v vrtcih MOL poveča število oddelkov skupaj na 774.

 

Tako bomo letos končali v vrtcih z:

 • izgradnjo prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček (z gradnjo smo začeli konec maja 2013, zaključek je bil maja 2014);
 • nadomestno novogradnjo z energetsko sanacijo Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica (izdelana je projektna dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, odobrena so EU sredstva, dela se izvajajo, investicija bo predvidoma zaključena do septembra 2014);
 • celovito prenovo v Vrtcu Jarše, enota Rožle in enota Kekec (2014).

V prihodnjih letih načrtujemo v vrtcih:

 • vrtec s 7 oddelki v Tehnološkem parku Ljubljana (predvidoma v 2015), ki bo zadostil potrebam po vrtcu na območju Vrhovcev in v novo zgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu;
 • izgradnjo nove enote Zgornji Kašelj z 8 oddelki, Vrtec Pedenjped (investicija se bo predvidoma začela v letu 2015 in bo zaključena do konca leta 2017);
 • izgradnjo prizidka s 3 oddelki v Vrtcu Galjevica (investicija se bo predvidoma začela v letu 2015 in bo zaključena do konca leta 2017).

Investicijski načrt bomo v prihodnje smiselno prilagajali glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcu.

Večji projekti v osnovnih šolah v letih 2014–2015:

 • OŠ Vide Pregarc – protipotresna sanacija, energetska sanacija in dozidava prizidka (2014, 2015);
 • OŠ Poljane – prenova objekta za Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca (2014);
 • OŠ Koseze – prizidek za nove učilnice, prenova objekta (2014, 2015);
 • OŠ Kolezija – prizidek za nove učilnice (2014, 2015);
 • OŠ Livada – preureditev in manjši prizidek za nove učilnice (2014, 2015);
 • OŠ dr. Vita Kraigherja – obnova kuhinje (2014);
 • OŠ Zadobrova – obnova kuhinje (2014, 2015);
 • OŠ Martina Krpana - obnova kuhinje (2014, 2015).

V prihodnjih letih je načrtovano naslednje v osnovnih šolah:

 • Prenova OŠ N.H. Maksa Pečarja: zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov in izgradnja zunanjega igrišča ter telovadnice za potrebe OŠ Maksa Pečarja in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem (2015-2017);
 • Protipotresna sanacija na OŠ Šentvid in gimnaziji Šentvid (2016);
 • OŠ Franca Rozmana Staneta – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (2016 - 2018);
 • OŠ Riharda Jakopiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (2018);
 • OŠ Oskarja Kovačiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (2017-2018);
 • morebitna dograditev OŠ Vrhovci (novo stanovanjsko naselje).

Zaradi dotrajanih otroških igrišč v vrtcih in osnovnih šolah MOL, bomo v letih od 2015 do 2018 pospešeno vlagali sredstva v obnove le-teh igrišč.

 

Energetske sanacije v vrtcih

Projekti energetskih sanacij vrtcev v letih 2013 in 2014:

 • Vrtec Pedenjped, enota Vevče (2013),
 • Vrtec Pedenjped, enota Kašelj (2013),
 • Vrtec Ciciban, enota Lenka (2013),
 • Vrtec Najdihojca, enota Palček (2013),
 • Vrtec Mojca, enota Muca (2013),
 • Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček (2013),
 • Vrtec Jarše, enota Mojca (2013),
 • Vrtec Jarše, enota Kekec (2014),
 • Vrtec Mojca, enota Mojca (2014),
 • Vrtec Miškolin, enota Novo polje (2013 in 2014),
 • Vrtec Pod gradom, enota Zemljemerska (2014),
 • Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (2014),
 • Vrtec Črnuče, enota Gmajna (2014),
 • Vrtec Črnuče, enota Ostržek (2014),
 • Vrtec Jarše, enota Rožle (2014).

Prenove toplotnih postaj in kotlovnic v objektih vrtcev, in sicer:

 • Vrtec Zelena Jama, enota Zmajček (2013),
 • Vrtec Jaše, enota Rožle (2013),
 • Vrtec Črnuče, enota Ostržek (2013),
 • Vrtec Mojca, enota Tinkara (2013),
 • Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Marjetica (2013),
 • Vrtec Šentvid, enota Sapramiška (2013),
 • Vrtec Šentvid, enota Mravljinček (2013),
 • Vrtec Zelena Jama, enota Vrba (2014),
 • Vrtec Pod gradom, enota Prule Praprotnikova (2014),
 • Viški vrtci, enota Rožna dolina (2014).

 

Potek projekta

Avgust 2014

V letu 2014 smo realizirali naslednje večje investicije v vrtcih in OŠ MOL:

 • izgradnja prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček;
 • OŠ Poljane – prenova objekta za Izobraževalni center za strokovne delavce MOL in Centra Janeza Levca in
 • preureditev 2 oddelkov v Vrtcu Pedenjped, enota Janče in ureditev celotne stavbe za nadgradnjo za potrebe kraja (projekt VUT Janče).

V teku izvajanja potekajo naslednje večje investicije v vrtcih in OŠ MOL:

 • nadomestna novogradnja z energetsko sanacijo Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica;
 • celovita prenova v Vrtcu Jarše, enota Rožle in enota Kekec;
 • energetske sanacije v vrtcih: Vrtec Jarše - enota Kekec, Vrtec Mojca - enota Mojca,Vrtec Miškolin - enota Novo polje, Vrtec Pod gradom - enota Zemljemerska, Vrtec Šentvid - enota Mravljinček, Vrtec Črnuče - enota Gmajna, Vrtec Črnuče - enota Ostržek, Vrtec Jarše - enota Rožle;
 • prenove toplotnih postaj in kotlovnic v vrtcih: Vrtec Jarše - enota Rožle,Vrtec Zelena Jama - enota Vrba,Vrtec Pod gradom - enota Prule Praprotnikova,Viški vrtci - enota Rožna dolina;
 • OŠ Vide Pregarc – protipotresna sanacija, energetska sanacija in dozidava prizidka;
 • OŠ Koseze – prizidek za nove učilnice, prenova objekta;
 • OŠ Kolezija – prizidek za nove učilnice;
 • OŠ Livada – preureditev in manjši prizidek za nove učilnice;
 • OŠ dr. Vita Kraigherja – obnova kuhinje;
 • OŠ Zadobrova – obnova kuhinje in
 • OŠ Martina Krpana - obnova kuhinje.

September 2012

V šolskem letu 2012/2013 smo v okviru Vrtca Trnovo odprli 2 nova oddelka za 28 otrok prvega starostnega obdobja.

September 2011

V šolskem letu 2010/11 je bilo v javne vrtce MOL vključenih 12.868 otrok v 759 oddelkih (stanje na dan 30.6.2011). V času razpisa, ki je potekal do konca marca 2011, so vrtci razpisali 2.987 prostih mest in prejeli so 5.058 vlog.

Po preoblikovanju skupin v vrtcih je za šolsko leto 2011/12 trenutno razpoložljivih 3.131 mest, in sicer 2.543 mest za otroke prvega starostnega obdobja, ki so v celoti zapolnjena, in 588 mest za otroke drugega starostnega obdobja, med katerimi je bilo glede na podatke z dne 23.8.2011 še 127 nezapolnjenih. Na prosto mesto v točno določenem vrtcu čaka 196 otrok prvega starostnega obdobja čaka.

40 otrok prvega starostnega obdobja in 19 otrok drugega starostnega obdobja, ki so na centralnem čakalnem seznamu, je poleti zavrnilo ponujena prosta mesta v vrtcih, ki so jih navedli kot svojo izbiro, hkrati pa so vrtci prejeli tudi 201 odpoved vloge. Zaradi odpovedi ponujenega mesta in preoblikovanja skupin, se prosta mesta še pojavljajo, zato vrtci staršem dnevno pošiljajo povabila k podpisu pogodbe.

Za vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v oddelke prvega starostnega obdobja načrtujemo v letu 2011/2012 odprtje 11 novih oddelkov za 154 otrok:

 • 1 oddelek v Vrtcu dr. Franceta Prešerna, na OŠ Prežihovega Voranca (že deluje);
 • 1 oddelek v Vrtcu Pedenjped na Cerutovi 5 (september);
 • 3 oddelke v Vrtcu Šentvid na Kosijevi 1 (september);
 • 3 oddelke v Vrtcu Zelena jama – preureditev na Zakotnikovi 3 (oktober);
 • 1 oddelek v Viških vrtcih – Študentski domovi (september);
 • 2 oddelka v Vrtcu Miškolin – Novo Polje II (november).
   

December 2010

Zaključene investicije :

Skupaj smo v mandatu 2006-2010 odprli 70 novih oddelkov.  

Avgust 2010

S preureditvami in adaptacijami prostorov v vrtcih, OŠ in drugih nenamenskih objektih ter z lesenim prizidkom za dva oddelka pri Vrtcu Jarše smo v obdobju od januarja 2010 do avgusta 2010 nadaljevali.

Junij 2010

Z adaptacijami prostorov v vrtcih in s prizidki za pridobivanje dodatnih mest nadaljujemo tudi v letu 2010, in sicer za:

Na podlagi dodatnih ogledov in analiz prostorov objektov šol in vrtcev izvedenih v mesecu maju 2010 s ciljem, da se še v letošnjem letu zagotovijo dodatni oddelki vrtcev, bomo med poletnimi počitnicami pristopili k izvedbi/ureditvi še dodatnih oddelkov na naslednjih lokacijah, ki bodo urejene septembra letos:

Marec 2010

V marcu 2010 je bil odprt dodatni oddelek v Vrtcu Mladi rod, enoti Mavrica. 

Januar 2010

S preureditvami in adaptacijami prostorov v vrtcih, OŠ in drugih nenamenskih objektih ter z lesenim prizidkom za dva oddelka pri vrtcu smo v obdobju od septembra 2009 do januarja 2010 skupaj odprli 19 novih oddelkov za 266 otrok prvega starostnega obdobja, in sicer: štiri oddelke v Vrtcu Najdihojca, dva oddelka Vrtca Pedenjped na OŠ Fužine, dva oddelka v Vrtcu Viški gaj, oddelek v Vrtcu Šentvid, oddelek v Vrtcu Miškolin, oddelek v Vrtcu Kolezija, oddelek Vrtca Črnuče na OŠ Maksa Pečarja,  oddelek v Vrtcu Mladi rod, štiri oddelke v Vrtcu Ciciban in leseni prizidek za dva oddelka k Vrtcu Jelka. V času od septembra do decembra pa so bila za potrebe predšolskih otrok na novo urejena tudi tri vrtčevska igrišča.

Do konca letošnjega šolskega leta je predvidena še preureditev in odprtje 21 oddelkov. V lesenem prizidku bo prostor za dva oddelka v enoti Kekec pri Vrtcu Jarše, odprli bomo še tri oddelke na Kosijevi 1 (vrtec Šentvid), pet oddelkov na Vojkovi 73 (vrtec Ciciban), oddelek v vrtcu Najdihojca, oddelek v vrtcu Mladi rod in devet oddelkov v Stari šoli Polje (vrtec Miškolin).

Mestni svet MOL je 28. septembra 2009 sprejel sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje za 50 oddelkov otrok prvega starostnega obdobja. Razpis je bil zaključen 22. decembra 2009. Na razpis ni prispela nobena prijava.

Na pobudo Mestne občine Ljubljana so bile realizirane tudi spremembe Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09-popr.), ki so začele veljati 17. oktobra 2009 in prinašajo možnost uporabe normativa homogenih oddelkov v heterogenih oddelkih. Na osnovi te spremembe so vrtci Mestne občine Ljubljana dodatno sprejeli še 50 otrok prvega starostnega obdobja iz čakalnih list, MOL pa je s proračunskimi sredstvi v te oddelke nadstandardno zaposlila še tretjega strokovnega delavca.

September 2009

Od septembra 2006, ko je bilo v vrtec vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, pa do konca letošnjega šolskega leta 2009/2010, ko pričakujemo do 13.027 otrok v 754 oddelkih, smo z investicijami in racionalno organizacijo oddelkov v vrtcih pridobili kar 2473 dodatnih mest v 67 oddelkih v vrtcih oziroma povedano drugače – 14 novih vrtcev.

Do konca leta bomo na novo odprli še 19 oddelkov za 266 otrok, spomladi 2010 pa dodatno 19 oddelkov za 266 otrok, vključeni so tudi šolski prostori v osnovni šoli Polje.

1. september 2009 - prenovljeno otroško igrišče na Trgu 9. maja.

Igralni prostor, ki je po posvetu z uporabniki urejeno za mlajše otroke, je ograjeno z novo ograjo. Čez park smo uredili novo asfaltno pot, namestili nove klopi in zasadili nekaj trajnic. Vrednost izvedenih del znaša 180.000 evrov.

November 2008

V letu 2008 smo odprli 40 novih oddelkov in s tem zagotovili prostor v vrtcih za dodatnih 1094 otrok. V vrtcih MOL so tako dobili prostor vsi pravočasno vpisani ljubljanski otroci.

Pridobili smo zavezo o donaciji - gradnji novega vrtca v Podutiku, ki bo svoja vrata odprl v letu 2010.

 • izgradnja prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Šentvid, enota Mravljinček
 • izgradnja prizidka za 3 oddelke pri Vrtcu Vrhovci, enota Brdo
 • izgradnja novega vrtca v Podutiku za 6 oddelkov
 • izgradnja nove enote Zgornji Kašelj za 11 oddelkov, Vrtec Pedenjped
 • izgradnja prizidka za 6 oddelkov v Vrtcu Galjevica
 • nadomestna gradnja Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica
 • izgradnja novega vrtca v Dravljah za 10 oddelkov
 • preureditve prostorov nekdanje otroške bolnice za potrebe vrtca na Ulici Stare pravde 2, in sicer za 5 oddelkov ob predhodni ureditvi prostorskih pogojev in zemljišča za igrišče
 • izgradnja prizidka za 6 oddelkov Vrtca Pedenjped, enota Zadvor
 • nadomestna gradnja Vrtca Jarše, enota Kekec.
  • 1 oddelek v Vrtcu dr. Franceta Prešerna, na OŠ Prežihovega Voranca (že deluje);
  • 1 oddelek v Vrtcu Pedenjped na Cerutovi 5 (september);
  • 3 oddelke v Vrtcu Šentvid na Kosijevi 1 (september);
  • 3 oddelke v Vrtcu Zelena jama – preureditev na Zakotnikovi 3 (oktober);
  • 1 oddelek v Viških vrtcih – Študentski domovi (september);
  • 2 oddelka v Vrtcu Miškolin – Novo Polje II (november).  
  • dva oddelka – 28 otrok v lesenem prizidku Vrtca Jarše, enota Kekec;
  • dva oddelka -28 otrok v prizidku Vrtca Črnuče, enota Sonček;
  • 2 oddelka -28 otrok v Vrtcu Pedenjped, preureditev prostorov na šoli v Kašlju;
  • 5 oddelkov- 70 otrok v Vrtcu Ciciban, enota Žabice;
  • 1 oddelek -14 otrok v Vrtcu Najdihojca;
  • za 2 oddelka – 28 otrok za Vrtec Trnovo, in sicer z zamenjavo lokacije za materinski dom na Karunovi med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL,
  • v zaključku je idejni projekt preureditve prostorov nekdanje otroške bolnice za potrebe vrtca na Ulici Stare pravde 2, in sicer za 5 oddelkov – 70 otrok.
  • dva oddelka v lesenem prizidku Vrtca Jarše, enota Kekec,
  • pet oddelkov Vrtca Ciciban, enota Žabice,
  • tri oddelke Vrtca Šentvid, na Kosijevi 1 ter
  • dva oddelka v prizidku Vrtca Črnuče, enota Sonček.
  • Vrtec Najdihojca, enota Čenča - en oddelek,
  • Vrtec Pedenjeped, enota na Jančah - en oddelek
  • Vrtec Pedenjped, preureditev prostorov na šoli v Kašlju - dva oddelka,
  • Vrtec Ciciban, enota Lenka - en razvojni oddelek.
Karta MOL Ortofoto


Otvoritev nove enote Žabica Vrtca Ciciban, 9. december 2010. Foto: Miha Fras


Prenovljena enota Sonček Vrtca Črnuče, ki je dobila tudi nov prizidek - otvoritev: 4. oktober 2010. Foto: Miha Fras


Otvoritev petih prenovljenih atrijev Vrtca Šentvid, 22. septembra 2010.  Foto: Miha Fras


Otvoritev novih oddelkov v Vrtcu Najdihojca, 4. marca 2010. Foto: Miha Fras


Otvoritev dveh novih oddelkov Vrtca Jelka, 27. januar 2010. Foto: Domen Pal

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2017 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.