• 2011
  • Stanovanjska dejavnost
  • Trnovo

Domovi za starejše občane

Oskrbovana stanovanja v Murglah

Leto: 2011

Projekt obsega novogradnjo (12 stanovanj) v javno zasebnem partnerstvu. Več

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.204.111 €
Vrednost je z DDV.

Center starejših Trnovo

Leto: 2009

Projekt obsega izgradnjo doma starejših za 160 oskrbovancev in 60 oskrbovanih stanovanj ter spremljajoči program vključno s prostori ČS Trnovo. Novogradnja je bila izvedena v soinvestitorstvu z Deos, d.o.o. Odprtje Centera starejših Trnovo je bilo 1. oktobra 2009. Center obsega 60 oskrbovanih stanovanj, ki so v štirih nadstropjih (13 garsonjer, velikih približno 30 m2, 29 enosobnih stanovanj, velikih približno 40 m2, 16 dvosobnih stanovanj, velikih približno 50 m2 in 2 dvoinpolsobni stanovanji, veliki približno 80 m2); dom starejših z 98 sobami za 160 oseb; spremljajoči program, ki obsega prostore lekarne, frizerja, pedikerja, bifeja in prostore četrtne skupnosti.
Več o Centru starejših Trnovo.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 20.547.179 €
Vrednost je z DDV.

Potek celotnega projekta Domovi za starejše občane 

21. november 2011 - otvoritev Mijaks oskrbovanih stanovanj v Murglah

13. september 2010

Položen je bil temeljni kamen za gradnjo 65 oskrbovanih stanovanj v Murglah, od tega jih bo 12 v lasti Javnega stanovanjskega sklada MOL. Objekt se že gradi. Več 
 

September 2009 - Center starejših Trnovo

Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 8. septembra 2009.

V letu 2008 smo za starejše pričeli in v septembru 2009 dokončali 60 oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo, ki predstavljajo novo obliko bivanja poslovno sposobnim osebam, ki so starostno ali invalidsko upokojene in so starejše od 65 let.

Februar 2009

Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve sta na pogovorih konec januarja 2009 uskladila nekaj ključnih točk na področju institucionalnega varstva starejših, in sicer:

  • MOL po poteku roka za prijavo za podelitev koncesij za domove za starejše (31. marca 2009) ministrstva ne bo zaprosila za podaljšanje roka; razpis bodo za MOL ponovili, ko bodo s sprejemom prostorskega načrta MOL določene lokacije za domove za starejše.
  • MOL je predstavila sedem potencialnih lokacij za domove za starejše, ne glede na lastništvo zemljišča, in sicer: Adamičeva (Zg. Šiška), Bonifacija (Vič), Brdo (Vič), Črnuče, Koseze (Dravlje), Pod hribom (Zg. Šiška), Soča (Bežigrad)

Oskrbovana stanovanja

  • februarja 2009 smo podpisali pogodbo s podjetjem Mijaks investicije, d. o.o., za dodatnih 12 oskrbovanih stanovanj v Trnovskem predmestju
  • MOL je zainteresirana za gradnjo oskrbovanih stanovanj na svojem zemljišču ob domu starejših v Šiški.

November 2008

Po razrešitvi premoženjsko pravnih razmerij med MOL in državo za zemljišča doma starejših v Šiški je pripravljen akt o prostorski umestitvi oskrbovanih stanovanj. Ker z Nepremičninskim skladom PIZ, d.o.o., nismo uspeli doseči dogovora o sofinanciranju izgradnje, MOL išče drugega partnerja.

Karta MOL Ortofoto

Dom starejših Trnovo, 21.8.2009. Foto: Barbara Jakše Jeršič

Dom starejših Trnovo, 21.8.2009. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

Dom starejših Trnovo, 21.8.2009. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

Dom starejših Trnovo, 21.8.2009. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.