• 2010
  • Infrastruktura in promet
  • Vič

Čistilna naprava za izcedne vode

Leto: 2010

Projekt obsega izgradnjo čistilne naprave izcednih vod v sklopu projekta RCERO.
Več o projektu na spletni strani: Čistilna naprava.
 


Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 7.694.344 €

Opis projekta

Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 640 m3 izcednih voda iz odloženih odpadkov, predvidena povprečna dnevna količina voda, ki se lahko očisti na čistilni napravi, pa je 400 m3. Preprečila bo iztekanje izcedne vode v kanalizacijo in osrednjo čistilno napravo, ki tako ne bodo obremenjevale kapacitet osrednje čistilne naprave v Zalogu. Najpomembnejše pa je izpolnitev pogoja v okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje odpadkov, kar nam bo omogočalo odlaganje odpadkov tudi v prihodnje.

Objekt je sestavni del približno 155 milijonov evrov vrednega projekta (65,88% sofinancira Evropska unija s sredstvi Kohezijskega sklada) in je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja.

Več o projektu Nadgradnje RCERO lahko preberete na spletni strani.
 

Stanje projekta

24. januar 2011 – čistilna naprava je začela z rednim obratovanjem.

6. julij 2010  otvoritev nove čistilne naprave za izcedne vode v okviru nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana na deponiji Barje.

Čistila naprava obratuje poskusno, redno obratovanje čistilne naprave pa je predvideno v letu 2011.

Čistilno napravo za izcedne vode so svečano odprli dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor RS, Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, in Janko Kramžar, direktor podjetja Snaga Ljubljana d.o.o.
 

Potek projekta

Marec 2010

Pridobili smo uporabno dovoljenje za čistilno napravo za izcedne vode, ki smo jo pričeli graditi novembra 2008. Čistila naprava obratuje poskusno, redno obratovanje čistilne naprave pa je predvideno v letu 2011.

November 2008

Gradnja infrastrukture za čistilno napravo za izcedne vode se je pričela novembra 2008 in bo zaključena v avgustu 2009. Redno obratovanje čistilne naprave je predvideno v letu 2011.

Karta MOL Ortofoto

Otvoritev nove čistilne naprave, nadgradnja RCERO Ljubljana, 6. julij 2010. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.