• 2009
  • Kultura in turizem
  • Šiška

Center urbane kulture Kino Šiška

Leto: 2009

Projekt obsega ustanovitev novega javnega zavoda. Gre za popolno prenovo objekta nekdanjega Kina Šiška.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 6.319.995 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2007
 

Stanje projekta

28. avgusta 2009 - otvoritev Centra Urbane kulture Kino Šiška
 

Opis projekta

Center urbane kulture je postal središče urbane ustvarjalnosti v Ljubljani ter v širšem slovenskem prostoru. Namen projekta je kakovostna kulturna ponudba, ki temelji na urbani, živi kulturi in medgeneracijskem druženju.

Objekt, ki je bil zgrajen leta 1961 in je delo slovenskega arhitekta Božidarja Gvardjančiča. Njegova nova podoba Centra urbane kulture Kino Šiška pa je narejena po idejni zasnovi arhitektk Anje Planišček in Nene Gabrovec S tehnološkimi inovacijami na kar 2.468 m² se Center urbane kulture Kino Šiška uvršča med večje in tehnično najsodobnejše objekte svoje vrste v Evropi. V veliki dvorani Katedrali premore 800 stojišč oziroma 450 sedišč na 743 m², ki se lahko prilagajajo posameznim, večinoma glasbenim in gledališkim dogodkom, v mali dvorani Komuni pa 150 sedišč na 205 m² za intimnejše, pretežno eksperimentalne in debatne dogodke. Kino Šiška premore tudi razstavni prostor v zgornjem preddverju, poimenovan Kamera, in kavarno, v kateri bodo »kraljevale« mize in stoli Rex. Obnovitvena vrednost je bila nekaj manj kot šest in pol milijona evrov.

 Kratka zgodovina

Prve oprijemljivejše zamisli o ustanovitvi Centra sodobne umetnosti segajo v leto 1995, ko se je Ljubljana pripravljala na organizacijo Evropskega meseca kulture (1997), čeravno pri tem ne smemo odmisliti pobud generacije iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je za produkcijo in predstavljanje drugačnih, netradicionalnih estetik in novih trendov zahtevala javni prostor tudi zase. Pobude so s pomočjo raziskav dobile dovolj dober temelj za načelno politično soglasje med državo in mestom šele leta 2004, ko je Kino Šiška postal eden od infrastrukturnih ukrepov, zapisanega v nacionalnem programu za kulturo. Objekt je bil razglašen za javno kulturno infrastrukturo 1999.

Z mrtve točke se je projekt v izvedbeno fazo premaknil šele 2006 s prihodom novega ljubljanskega župana, ki je projekt uvrstil med prednostne v svojem programu. Javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška je bil ustanovljen na seji mestnega sveta MO Ljubljana 4. februarja 2008. Šele s tem odlokom je bilo omogočeno delovanje centra pod okriljem lastnika in pretežnega financerja. Sledila je registracija javnega zavoda in vpis institucije v poslovni register. V letu 2008 je intenzivno potekala priprava na investicijo, od pridobivanja potrebnih elaboratov, soglasij in projektov, do pričetka gradbenih del v septembru.

Namembnost

Z rekonstrukcijo, prenovo in novo namembnostjo Kina Šiška želi MOL učvrstiti pozicijo Ljubljane kot kulturno živega, živahnega in senzibilnega mesta srednje Evrope in obenem zasidrati in institucionalizirati novo, drugačno, sodobno kulturo v širši javnosti.

Po ustanovitvi Moderne galerije pred davnimi leti je Center urbane kulture prvi kompleksnejši primer odločitve katerekoli javne oblasti v Sloveniji, da bi vzpostavila in ustanovila novo infrastrukturno žarišče, namenjeno sodobnim umetniškim zvrstem. Center bo pretežno namenjen koncertnim, gledališkim, plesnim in eksperimentalnim dogodkom, poskrbel pa bo tudi za produkcijske pogoje (vadbo, laboratorije in studie). Zavezan bo programski odprtosti (javna povabila), dostopnosti in javnosti delovanja. 
 

Potek projekta

Julij 2009

29. julija 2009 je bil opravljen tehnični pregled objekta.

Junij 2009

Dokumentacijo za tehnični pregled bo MOL na upravno enoto oddala 15.6.2009. Tehnični pregled bo skladno z zahtevanimi roki izveden v juliju, sledi obdobje preizkusov tehnične opreme.

Maj 2009

Na seji Mestnega sveta MOL 25. maja 2009 je bil za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška imenovan Simon Kardum.

November 2008

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti je bilo izdano avgusta 2008. Dela na objektu potekajo in bodo zaključena v prvi polovici leta 2009. Za projekt smo na razpisu za evropska sredstva pridobili 800.000 EUR.

Januar 2008

Pogodba z izvajalcem gradbenih in obrtniških del SCT je bila podpisana januarja 2008. Okvirna vrednost investicije, vključno z visoko standardno tehnološko opremo in notranjo opremo, ki se bo spogledovala s historičnim modernističnim slogom, bo predvidoma presegla 6 mio. evrov.

Zaradi dolgotrajnega pridobivanja požarno-varstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter posledično precejšnjih sprememb podrobnejše projektne dokumentacije (PZI) je prišlo do sprememb prvotnega terminskega načrta. Investicija bo tako v celoti končana do začetka aprila 2009.

Mestni občini je za uspešno zaprtje finančne konstrukcije uspelo pridobiti tudi evropska sredstva: iz Norveškega finančnega mehanizma 310.506 evrov (pogodba), iz evropskih regionalnih spodbud pa 800.000 evrov (odločba pristojnega ministrstva).

Karta MOL Ortofoto

Center urbane kulture Kino Šiška. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

  Center urbane kulture Kino Šiška. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

Center urbane kulture Kino Šiška. Foto: Barbara Jakše Jeršič

Center urbane kulture Kino Šiška. Foto: Barbara Jakše Jeršič

Gradnja Centra urbane kulture Kino Šiška . Foto: Barbara Jakše Jeršič

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.